Το έμβλημα του ΕΦΑΕΦΠ

Το έμβλημα του Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π
 

Πρόεδρος: -
Αντιπρόεδροι:
Νικόλας Κούννου (Δράσις ΚΕΣ)
Παναγιώτης Στεργίδης (ΠΕΟΦ)
Κωνσταντίνος Παρέλλης (Α.Φ.ΕΠΑΛξη)
Αλέξανδρος Χρίστου (Α.Φ.Κ Τόλμη)

Ταμίας: Τάσος Μιχαηλά (Α.Φ.ΈΠΑΛξη)
Οργανωτικός: Δημήτρης Χατζαντώνης (Δράσις ΚΕΣ)
Εκπρόσωπος Τύπου: -
Γραμματέας: Κυριακή Κυριάκου (ΠΕΟΦ)
Υπεύθυνος Φοιτητικών: Σάββας Σαββίδης (ΠΕΟΦ)
Υπεύθυνος Εκδηλώσεων: Θεόδωρος Γεωργίου (Δράσις ΚΕΣ)
Υπεύθυνος Διαδικτύου: Μάριος Ζαχαριάδης (ΑΦΚ Τόλμη)