Το καταστατικό του Ενιαίου Φορέα Αυτόνομων Ενωτικών Παρατάξεων: