Ενημερώνουμε τους Κύπριους επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας, ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

📍 Οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για έλεγχο στις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων επιτυχίας, αίτηση συνοδευμένη από τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

📍 Για τους εν λόγω υποψηφίους ΔΕΝ εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής.

📍 Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην καθορισμένη προθεσμία δηλαδή από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

📍 Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης.

Τα δικαιολογητικά και περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην εγκύκλιο του Υπουργείου (https://www.minedu.gov.gr/…/46445-23-09-20-eggrafes-se…).

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τη σελίδα μας.

Κατηγορίες: Φοιτητικά