Θέσεις για τα Φοιτητικά

Διαπιστώνουμε ότι τα φοιτητικά προβλήματα δημιουργήθηκαν και συσσωρεύθηκαν ιδιαίτερα λόγω της έλλειψης σοβαρής πρωτοβουλίας από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς για την επίλυση τους, κάτι που επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει. Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες τους έναντι των φοιτητών και να προβούν στην επίλυση των ζητημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
·      Διεκδικούμε επέκταση της δωρεάν σίτισης για όλους τους Κύπριους φοιτητές.

·     Διεκδικούμε την αύξηση του ποσού της φοιτητικής χορηγίας.

·      Διεκδικούμε την επιχορήγηση και στους ν+2 φοιτητές

·      Εισηγούμαστε την αγορά διαμερισμάτων από την κυβέρνηση τα οποία θα παραχωρούνται έναντι χαμηλού ενοικίου στους φοιτητές

·      Ζητούμε την άμεση μείωση των αεροπορικών ναύλων μέσω διαλόγου με ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες για εξασφάλιση της καλύτερης προσφοράς.

·      Εναντιωνόμαστε στην αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στο 64ο έτος, κάτι που διογκώνει το πρόβλημα της ανεργίας, ειδικά σε μας τους νέους επιστήμονες.
Η πολιτεία οφείλει ν’ αυξήσει άμεσα τις κρατικές δαπάνες για την παιδεία και να εξασφαλίσουν επιπλέον κονδύλια από τα κοινοτικά πακέτα στήριξης της Ε.Ε.
Οι προτάσεις και εισηγήσεις μας να περιέλθουν υπ’ όψιν του υπουργού Παιδείας και του προέδρου Επιτροπής Παιδείας της Βουλής.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Οι φοιτητικοί σύλλογοι ως οι εκφραστές της ολότητας των φοιτητών πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα και δημοκρατικά πέρα από κομματικές επιρροές με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του φοιτητή.  Η υπερκομματική δράση τους είναι επιβεβλημένη καθώς τα κόμματα δε θ’ αντικρίζουν πλέον τους φοιτητές ως «βέβαιες αυριανές ψήφους», αλλά ως ενήμερα και κριτικά μέλη της κοινωνίας.  Οι φοιτητές στα πλαίσια ενός αυτόνομου φοιτητικού συλλόγου, θα αποτελέσουν την μελλοντική κοινωνία. 

Ως εκ τούτου ζητούμε τη δημιουργία ενός υγιούς δευτεροβάθμιου οργάνου που να στελεχώνεται από φοιτητές και μόνο φοιτητές και να δρα ανεξάρτητα – υπερκομματικά, έξω από τα πλαίσια της ομοσπονδίας και από κομματικούς παρεμβατισμούς.