fwni

Τα τελευταία γεγονότα και συζητήσεις περί των περικοπών της φοιτητικής χορηγίας και των κοινωνικών παροχών δεν μπορούν να μας αφήσουν αμέτοχους. Στο ζήτημα των κοινωνικών παροχών ειδικά προς τον νέο ο οποίος σπουδάζει και αποτελεί μέρος του μέλλοντος του τόπου, είμαστε κάθετοι και αδιάλλακτοι. Η επένδυση στην παιδεία και την εκπαίδευση είναι το μοναδικό «όπλο» που μας έχει απομείνει ως Έθνος και δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να την υποβαθμίζουμε με αυτόν τον τρόπο, αντιθέτως σε εποχές κρίσης πρέπει να την ενισχύουμε.

Η φοιτητική χορηγία αποτελεί προς το παρόν τη σημαντικότερη κρατική βοήθεια προς τους νέους σπουδαστές οι οποίοι δικαιούνται το ποσό των 1700 ευρώ. Εμείς ως Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π έχουμε ξεκάθαρη θέση. Η χορηγία είναι δικαίωμα ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των φοιτητών και ως εκ τούτου δεν πρέπει να γίνεται καμιά προσπάθεια περικοπής της. Παράλληλα ζητούμε την αύξησή σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες (τιμαριθμική αναπροσαρμογή). Περαιτέρω αυξήσεις στη χορηγία πρέπει να γίνονται βάσει κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων, αντί εισοδηματικών, με ιδιαίτερη ευαισθησία σε κοινωνικές ομάδες όπως οι πρόσφυγες (τόσο οι εκ πατρογονίας και οι εκ μητρογονίας) και οι πολύτεκνοι. Δεν πρέπει να πληρώσουν οι νέοι επιστήμονες τα λάθη του πελατειακού συστήματος που δημιούργησαν οι κομματικοί μηχανισμοί στην προσπάθειά τους ν’ αυξήσουν τα ποσοστά τους.

Ζητούμε όπως στην περίπτωση που το κράτος αποφασίσει οποιαδήποτε αποκοπή ή μείωση, αντί αυτού να ξεκινήσει με περικοπές προς τους “Τ/κ” και τους “αιτητές πολιτικού ασύλου” καθώς εξ όσων γνωρίζουμε τα ποσά που δίνονται σε αυτούς τους τομείς είναι απίστευτα μεγάλα.

Επίσης, επιβεβλημένη είναι διακοπή των επιδομάτων σε όλους του εποίκους Τούρκους καθώς αποτελούν έγκλημα πολέμου, απότοκο παράνομης εισβολής και κατοχής. Η παρανομία που κάνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις μας πρέπει να σταματήσει πάραυτα, αλλιώς τους καλούμε να μας πουν ξεκάθαρα τι θέλουν να αναγνωρίζουν, την νόμιμη Κ.Δ. ή το παράνομο ψευδοκράτος;

Το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την φοιτητική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση του κόστους ζωής και κατ’ επέκταση των ενοικίων, και σε συνδυασμό με τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των φοιτητών μας, ανάγουν το πρόβλημα σε ένα από τα σημαντικότερα φοιτητικά προβλήματα. Άμεσα η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για την δημιουργία φοιτητικών εστιών σε σπουδαστικά κέντρα όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι αρκετοί Κύπριοι φοιτητές.

Ένα άλλο μέτρο το οποίο θα μπορούσε να αμβλύνει το πρόβλημα είναι η άμεση ενοικίαση διαμερισμάτων τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία θα παραχωρούνται στους φοιτητές με χαμηλό, επιδοτούμενο ενοίκιο. Η παραχώρηση επίσης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές που οι οικογένειες τους ανήκουν στη χαμηλή και μεσαία εισοδηματική τάξη, πέραν των προσφυγικών οικογενειών, κρίνεται αναγκαία.

Καλούμε, όλους τους φοιτητές σε επαγρύπνηση τόσο στα Εθνικά μας ζητήματα, όσο και προς την δημόσια δωρεάν παιδεία και το συμφέρον του νέου ανθρώπου που θέλει να προσφέρει στην κοινωνία και στον τόπο.