”Τζείνοι ούλλοι που νομίζουσιν, ή κάλλιο πως μπορούσιν, της ΕΝΩΣΙΣ να θκιώξουσιν πόθο τζιαι πεθυμιά, πέτρες του ήλιου σύρνουσιν ώστι να ποσταθούσιν“

ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ – ΕΝΩΣΙΣ

Κατηγορίες: Επετειακά