Ανακοινώθηκε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Τουρκίας, η οποία ακυρώνει την κυβερνητική απόφαση του 1934, δηλαδή το μουσειακό καθεστώς του Ναού της Αγίας Του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η εν λόγω κυβερνητική απόφαση κρίνεται παράνομη, δίνοντας ουσιαστικά την δικαστική έγκριση στον Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε μουσουλμανικό τέμενος. Το Συμβούλιο της Επικράτειας της Τουρκίας δίνει 30 ημέρες προθεσμία για τη λήψη των διοικητικών αποφάσεων που θα μετατρέψουν την Αγία Σοφία σε τζαμί.

Έφεση κατά της απόφασης μπορούσε να ασκήσει μόνο η τουρκική κυβέρνηση, κάτι που δεν αναμενόταν, καθώς η μετατροπή της χριστιανικής εκκλησίας σε τζαμί αποτελούσε μια από τις επιδιώξεις του Νεοσουλτάνου Ερντογάν. Η λήψη της τελικής απόφασης πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή του σχετικού διατάγματος από τον Ερντογάν.

Η ημέρα της διάνοιξης της Αγίας Σοφίας ως μουσουλμανικό τέμενος, θα αποτελέσει μια μαύρη ημέρα για τον Χριστιανισμό, καθώς θα συνοδεύσει την προσπάθεια των Τούρκων για αφανισμό κάθε χριστιανικού στοιχείου που διατηρείται στην Βυζαντινή πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Δεν αναμένουμε από τους Τούρκους να ακολουθήσουν τις υποδείξεις του οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού, που εμμένει στη διατήρηση της οικουμενικής αξίας του μνημείου.

Όπως όμως αποδείχθηκε επανηλειμμένως στους αιώνες της Ιστορίας, οι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν θα επιτρέψουν την αμαύρωση της ιστορίας ενός ακόμα χριστιανικού Ναού από τους Τούρκους. Ως Έλληνες, έχουμε χρέος να μην ξεχνούμε τα τραγικά εγκλήματα που διέπραξαν οι Τούρκοι εις βάρος τόσο του Ελληνισμού, όσο και του Χριστιανισμού. Η καρδιά του Χριστιανισμού βρίσκεται ακόμα στην Αγία Σοφία.

«Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα’ ναι.»

Γραφείο Τύπου
Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π.