Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα με σκοπό τη διευκόλυνση των επιβατών που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μέσω της πλατφόρμας, οι επιβάτες θα υποβάλλουν εκ των προτέρων όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα (πιστοποιητικό υγείας για COVID-19, δηλώσεις κ.λπ).

📍 Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CyprusFlightPass είναι υποχρεωτική για όλους όσους επιθυμούν να επισκεφθούν την Κύπρο. Για να καταστεί δυνατή η αναχώρησή τους από το εξωτερικό προς την Κυπριακή Δημοκρατία θα απαιτείται η προσκόμιση ηλεκτρονικής έγκρισης από την ΚΔ, η οποία θα δίνεται μέσω της πλατφόρμας.

📍 Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και 3 μέρες πριν από την πτήση.

Σε πρώτη φάση, θα επιτρέπεται σε επιβάτες οι οποίοι, για οποιονδήποτε δικαιολογημένο λόγο, αδυνατούν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έγγραφα, ή σε περιπτώσεις που η πλατφόρμα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συντήρησης, να συμπληρώνουν τα έγγραφα χειρόγραφα μέσω εντύπων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τίθεται σε λειτουργία από την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 και διατίθεται στην ιστοσελίδα:
https://www.cyprusflightpass.gov.cy

Λεπτομέρειες και ενημερωτικό υλικό σε σχέση με τις υπηρεσίες της πλατφόρμας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται παρέχονται στην πλατφόρμα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τη σελίδα μας.