Ενημερώνουμε τους υποψήφιους φοιτητές ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει τους Γενικούς Βαθμούς Πρόσβασης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης κάθε υποψηφίου ισχύει για όλα τα Επιστημονικά Πεδία στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση, βάσει των έγκυρων πλαισίων που έχει επιλέξει.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν μόνο Σχολές/Τμήματα που αντιστοιχούν στα Έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στις φετινές Παγκύπριες Εξετάσεις.

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοσιευθεί το μηχανογραφικό δελτίο στο οποίο θα φαίνονται οι Σχολές/Τμήματα που αντιστοιχούν σε κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης και σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο και θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε σχέση με τη διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης εισάγοντας τον Κωδικό Υποψηφίου:

https://eservices.moec.gov.cy/…/2020/vathmologies.el

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τη σελίδα μας.

Κατηγορίες: Φοιτητικά