Ενημερώνουμε τους Κύπριους φοιτητές ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για οικονομική χορηγία για τους φοιτητές που, λόγω εκτάκτων κοινωνικών περιστατικών, έχουν επηρεαστεί και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συνέχιση της ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης, για το έτος 2020-2021. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://socialsupport.gov.cy/applications/

Στην ιστοσελίδα ορίζονται επίσης, οι δικαιούχοι, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα όσα καλύπτει η οικονομική χορηγία.

Η υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη σελίδα μας. 

Κατηγορίες: Φοιτητικά