Το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι η εξεταστική στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας θα ξεκινήσει μετά την 27η Ιανουαρίου 2021, εκτός κι αν τα τμήματα κρίνουν ότι μπορεί να αρχίσει νωρίτερα. Η μετακίνηση της εξεταστικής οφείλεται στο ότι ορισμένος αριθμός φοιτητών δεν έχει λάβει ακόμα τα συγγράματα. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, πιθανόν η έναρξη της εξεταστικής να έχει μετατεθεί σε πολλά τμήματα της χώρας. Παρόλα αυτά, επαφίεται στο κάθε τμήμα ο ορισμός της ημερομηνίας έναρξης.

Κατηγορίες: Φοιτητικά